آزمايشگاه مرجع مركزي

در مهر ماه سال 93 مطابق با آیین نامه‌ی مصوب در تاریخ 22/2/94 با عنوان “آیین‌نامه‌ی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی”، توسط معاون محترم پژوهش و فناوری وزرات عتف، آزمایشگاه مرجع مرکزی دانشگاه علم و صنعت زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و با مدیریت آقای دکتر سلطانیه تاسیس شد. هدف از تاسیس آزمایشگاه مرکزی ساماندهی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، فعال نمودن کلیه‌ی تجهیزات آزمایشگاهی موجود و امکان دسترسی تمام اعضای هیئت علمی و دانشجویان به این تجهیزات می‌باشد.

اهم اقدامات و فعالیت ها

  • اداره بهینه و یکپارچه تجهیزات آزمایشگاهی در جهت ارتقا بهره وری
  • دنبال نمودن برنامه دستیابی به آزمایشگاه مرجع کشور با دریافت استانداردهای لازم
  • توسعه خدمات آزمایشگاهی از طریق سامانه های مکانیزه خدمات دهی و تقویت کیفی و کمی نیروهای متخصص
  • تعامل با آزمایشگاه های کشور برای تبادل تجربیات و بهره برداری موثر از امکانات موجود
  • برنامه ریزی خریدهای آزمایشگاه مرکزی مطابق با برنامه های کلان دانشگاه
  • پایش دائمی و آماده به کاری تجهیزات آزمایشگاه مرکزی و به روز نگه داشتن آنها
  • تدوین برنامه جامع و پایش ضوابط ایمنی، بهداشت و محیط زیس آزمایشگاه های دانشگاه

دکتر مهدی ملکی

رئیس اداره آزمایشگاه مرجع مرکزی

استاد دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی

تلفن:(9821+) داخلی:73228836
ایمیل: Malekim AT iust.ac.ir

همکاران اداره آزمایشگاه مرجع

مهری بابالوئی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

تلفن:۷۳۲۲۷۳۸۱ (9821+) داخلی:
ایمیل: babaloeem AT iust.ac.ir

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر امور پژوهش

تلفن مستقیم:۷۷۲۴۰۴۵۰۰ (9821+)
فاکس: ۷۷۲۴۰۴۵۱ (9821+)
ایمیل: research AT iust.ac.ir
کدپستی: 13114-16846
صندوق پستی: 163-16765

keyboard_arrow_up